Κυριακή, 15 Μαΐου 2011

Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Θράκης


Την Παρασκευή 13 Μαΐου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο το πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του ΓΕΩΤΕΕ για τις Εκλογές της 10ης Απριλίου του 2011.

Η Σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής του ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Θράκης έχει ως ακολούθως:

Η ΔΑΚΕ Γεωτεχνικών καταλαμβάνει 6 από τις συνολικά 11 έδρες του Παραρτήματος και ειδικότερα:
Γεωτεχνικοί-Γεωπόνοι: Τσέτουρας Παναγιώτης (61 ψήφοι) και Χατζίδης Δημήτριος (32 ψήφοι)
Γεωτεχνικοί-Δασολόγοι: Γκιουμουσίδης Χρήστος (38 ψήφοι)
Γεωτεχνικοί-Κτηνίατροι: Δελησταμάτης Βασίλειος (52 ψήφοι)
Γεωτεχνικοί-Γεωλόγοι: Κουτσογιάννης Ιωάννης (38 ψήφοι)
Γεωτεχνικοί-Ιχθυολόγοι: Κωτούλας Νικόλαος (41 ψήφοι) ...»

Η ΠΑΣΚ Γεωτεχνικών καταλαμβάνει 4 έδρες και αναλυτικότερα:
Γεωτεχνικοί-Γεωπόνοι: Βαβίας Σταύρος (45 ψήφοι)
Γεωτεχνικοί-Δασολόγοι: Κλάδος Ιωάννης (31 ψήφοι)
Γεωτεχνικοί-Κτηνίατροι: Απότα Γεωργία (13 ψήφοι)
Γεωτεχνικοί-Γεωλόγοι: Ζηκόπουλος Κωνσταντίνος (20 ψήφοι)

Το Πανγεωτεχνικό Αγωνιστικό Μέτωπο καταλαμβάνει 1 έδρα:
Γεωτεχνικοί-Γεωπόνοι: Πανταζής Δημήτριος (21 ψήφοι)

Μπορείτε να δείτε περισσότερα αποτελέσματα, συγκεντρωτικά αλλά και ανά περιφέρεια, στην επίσημη σελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. www.geotee.gr