Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Διάλεξη ΜΠΣ Δασολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - Παυλίδης Φάνης

Στα πλαίσια της κατεύθυνσης Α’ του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

"Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών

με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών"

και του μαθήματος Διευθετήσεις Χειμάρρων

θα γίνει διάλεξη με

Εισηγητή: Φάνη Παυλίδη

Επίκ. Καθηγητή Α.Π.Θ.Ημερομηνία Διάλεξης: 25 Μαϊου 2010

Ώρα Έναρξης: 13:00

Τόπος: Αίθουσα Μεταπτυχιακού