Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο


To 15ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο με θέμα «Δασοπονία πολλαπλών σκοπών και κλιματική αλλαγή – Προστασία και αξιοποίηση φυσικών πόρων», θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα, 16-19 Οκτωβρίου 2011..

...και διοργανώνεται από την Ελληνική Δασολογική Εταιρεία και το τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και την υποστήριξη της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, και το Δήμο Καρδίτσας.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει προφορικές και γραπτές (poster) ανακοινώσεις, καθώς και πραγματοποίηση εκδρομής με επιστημονικό ενδιαφέρον.

Η διάρκεια παρουσίασης των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 12 λεπτά.

Η τελική ανακοίνωση του προγράμματος του συνεδρίου θα λάβει χώρα έως τις 30/9/2011.

econews