Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

«Επιστρατεύουν» επόπτες για την καθαριότητα

Επόπτες αρμόδιοι για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού της καθαριότητας «επιστρατεύονται» για τις έξι δημοτικές κοινότητες του δήμου Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν παραβάσεις, αναμένεται η επιβολή προστίμων, όπως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης. «Ο κανονισμός καθαριότητας σήμερα είναι ανενεργός, ενώ δεν υφίσταται καν μηχανισμός εφαρμογής» σημείωσε κατά την εισήγηση του ο αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επόπτες θα συνδράμουν στο έργο της δημοτικής αστυνομίας, θα επικουρούν στις υπόλοιπες υπηρεσίες (γραφείο κάδων, αποκομιδής, σαρώματος) και θα είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την ευταξία της πόλης. Οι επόπτες καθαριότητας θα είναι εξοπλισμένοι στο εξής με τριπλότυπα ώστε να καταλογίζουν πρόστιμα -το ύψος τους καθορίζεται ανάλογα με την παράβαση- όταν δεν εφαρμόζονται οι όροι του κανονισμού, όπως για αυτοκίνητα που σταθμεύουν δίπλα σε κάδους απορριμμάτων και παρεμποδίζουν την αποκομιδή, για εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων, βιοτεχνικών-βιομηχανικών απορριμμάτων, τοξικών αποβλήτων, για αφισορύπανση, ρύπανση μνημείων κλπ.. Σε ότι αφορά το αίτημα των εργαζόμενων για παρέκταση, δηλαδή, για εκδίκαση της υπόθεσης τους στα δικαστήρια της Αθήνας, ισχύει η αρνητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.