Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα: «Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού»

Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα:

«Διαβούλευση επί των ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης νερού»
 την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011, στις 9.00 π.μ.
 Αίθουσα Συσκέψεων Κτηρίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα.

  Στόχος της Ημερίδας είναι: 


 Η παρουσίαση του γενικού πλαισίου της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, της εναρμόνισή της με την ελληνική νομοθεσία και του προγράμματος εφαρμογής στην Ελλάδα. 
Η παρουσίαση των τρόπων συμμετοχής στο δημόσιο κοινωνικό διάλογο, του χρονοδιαγράμματος και του προγράμματος εργασιών. 
Η προβολή των σημαντικότερων ζητημάτων για το νερό καθώς και των προτεινόμενων λύσεων για τη διαμόρφωση των Προσχεδίων Διαχείρισης. 
Η συζήτηση και η καταγραφή των απόψεων και των παρατηρήσεων του κοινού και των εμπλεκομένων φορέων. 
Η ενεργός συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη και αποφασιστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. 
Οι απόψεις που θα εκφραστούν κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αποτελέσουν υλικό αναθεώρησης των κειμένων. 
 Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας της αίθουσας, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής. 
 Δηλώσεις Συμμετοχής: Παρακαλούμε για δηλώσεις συμμετοχής στο email m.papanika@prv.ypeka.gr ή στο τηλ. 210-6931265. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210-6931253 και 210-6931250 (κ. Τζατζάκη).

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα το βρείτε εδώ