Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Βοήθεια από την Ε.Ε. για την υγεία των φυτών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέσμευσε 19 εκατ. ευρώ για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων σε επτά κράτη-μέλη, με σκοπό την καταπολέμηση βλαβερών οργανισμών για τα φυτά, την αποτροπή της εξάπλωσής τους σε άλλα κράτη της Ένωσης και κατά συνέπεια των σοβαρών επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά. Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής (SCPH), τα κράτη-μέλη επικύρωσαν δύο προτάσεις της Επιτροπής για τη συγχρηματοδότηση μέτρων (15 εκατ. ευρώ και 4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα) που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή προγραμματίζεται να εφαρμοστούν την επόμενη χρονιά. Το συνολικό ποσό που αποφασίστηκε αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ετήσια συνεισφορά εκ μέρους της Ένωσης για συγχρηματοδότηση σε θέματα υγείας των φυτών από την εφαρμογή του σχετικού καθεστώτος και έπειτα (1997). Τα κονδύλια θα διατεθούν στη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Πορτογαλία, αφού αυτά είναι τα κράτη-μέλη που ζήτησαν τη συνδρομή της Ένωσης. Τα περισσότερα κονδύλια (6 εκατ. ευρώ) θα διατεθούν για την αντιμετώπιση των εστιών νηματώδους σκώληκα των κωνοφόρων (Bursaphelenchus xylophilus), οι οποίες εκδηλώθηκαν το 2011 στην Πορτογαλία. Πηγή: econews