Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Βάση Δεδομένων για Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης

Ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης κηρύσσονται εκτάσεις, δημόσιες ή μη, που παρουσιάζουν παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς και συστάδες δένδρων ή δένδρα ή και σπάνια είδη φυτών που έχουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία

Στις περιοχές αυτές ισχύουν οι ίδιες απαγορεύσεις όπως και στους πυρήνες Εθνικών Δρυμών. Δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων με τα διατηρητέα μνημεία της φύσης. 

Προσφέρονται πληροφορίες οπως περιγραφή, τοποθεσία, έκταση(αν και τα περισσότερα είναι μεμονωμένα δέντρα), ΦΕΚ καθώς και απεικόνιση πάνω σε χάρτη της Ελλάδας. 

Υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης όλων των μνημείων πάνω σε χάρτη της Ελλάδας. 

 Μπορείτε να βρείτε τη βάση Δεδομένων ---εδώ--- 

 Αναδημοσίευση από www.dasologoi.gr