Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Ευρωπαϊκός χάρτης κάλυψης δασικών ειδών

Σε συνεργασία με το EFI (European forest institute, www.efi.int), το ερευνητικό κέντρο Alterra του πανεπιστημίου του Wageningen (Ολλανδία) δημιούργησε και κυκλοφόρησε ένα σετ χαρτών με τα κυρίαρχα δασικά είδη, ανάλυσης 1 χμ Χ 1 χμ. Οι χάρτες αποτυπώνουν 20 δασικά είδη σε όλη την Ευρώπη, από ένα πλήθος πηγών δεδομένων. 

Tα βασικά δενδρομετρικά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί από 260.000 δειγματοληπτικές επιφάνειες από 17 χώρες (Nabuurs 2009). Σε περιοχές με εθνικό πρόγραμμα απογραφής δασών, η αναλογία εκτάσεων που καλύπτονται από τα 20 είδη, προέκυψαν με τη χρήση compositional kriging. 

Για την υπόλοιπη Ευρώπη χρησιμοποιήθηκε ένα multinomial μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης που προσαρμόστηκε σε δειγματοληπτικές επιφάνειες ICP-level-I (για περισσότερες πληροφορίες http://icp-forests.net/) χρησιμοποιώντας διάφορους αβιοτικούς παράγοντες ως δείκτες (έδαφος, βιογεωγραφικές ζώνες και βιοδείκτες που προέρχονται από δεδομένα παρατήρησης θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων). Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης προσαρμόστηκαν ώστε να ταιριάζουν στο πλαίσιο του προτύπου NUTS-II (στατιστικά στοιχεία απογραφής των δασών και του Ευρωπαϊκού Χάρτη των δασών (Tröltzsch et al. 2009, Schuck et al. 2002)). 

Το αποτέλεσμα της ταξινόμησης για τα είκοσι είδη δέντρων συγκρίθηκαν για επαλήθευση με 230 δειγματοληπτικές επιφάνειες που είχαν διαχωριστεί από το μοντέλο της αρχικής ταξινόμησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Brus et al. 2011. Η εικόνα δείχνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα. 

 Για περισσότερες λεπτομέριες εδώ 


 Αναδημοσίευση από www.dasologoi.gr