Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

Φύτρωση σπέρματος βελανιδιάς κατά τη διάρκεια 8μηνης βιντεοσκόπησης

Φύτρωση σπέρματος βελανιδιάς κατά τη διάρκεια 8μηνης βιντεοσκόπησης Βιντεοσκόπηση από Neil Bromhall για το http://www.rightplants4me.co.uk 

Το βελανίδι συλλέχθηκε τον Σεπτέμβριο και βιντεοσκοπήθηκε σε υπόγειο χώρο με λήψεις ανά 2 ώρες.