Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Οικολογική καταστροφή στην Κίνα

Η μεγάλη ανάπτυξη που συντελείται στην Κίνα έχει πολλές φορές δραματικές επιπτώσεις στον περιβάλλον και στον άνθρωπο. 

Οι εικόνες που ακολουθούν μοιάζουν σα να βγήκαν από σκηνές της Αποκάλυψης.