Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

Βιβλίο: Υδρογεωπληροφορική - Μοντελοποίηση και Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων


Συγγραφείς: Φώτιος Μάρης, Σπυρίδων Παπαρρίζος, Γεώργιος Καρατζιός
Εκδόσεις Δισίγμα, Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-960-9495-43-1

 Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να επικεντρωθεί στις πληροφορίες του νερού που προέρχονται από τις παρατηρήσεις της γης και τα λογισμικά, τα συστήματα και τις τεχνολογίες για τη βελτίωση της μοντελοποίησης των πληροφοριών για τους υδατικούς πόρους, την ανάλυση, την οπτικοποίηση και την κοινή χρήση τους. 

Απευθύνεται κυρίως στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται το μάθημα της υδρογεωπληροφορικής καθώς και σε επιστήμονες που αναζητούν στοχεμένες λύσεις στα προβλήματα της υδρολογίας, της υδραυλικής και περιβαλλοντικής μηχανικής για την αειφορική διαχείριση των υδάτων με τη χρήση μοντέλων προσομοίωσης και πληροφορικής. 

Οι αναγνώστες θα εξοικειωθούν με τα μοντέλα που εφαρμόζονται σε συστήματα με βάση το νερό, θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες στην διαχείριση των υδάτων χρησιμοποιώντας τα σημαντικότερα υδρολογικά μοντέλα αξιοποιώντας τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών καθώς και διάφορα συστήματα πληροφόρησης και στήριξης αποφάσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο μπορείτε να βρείτε εδώ