Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

ΙΓΜΕ: δικτυακή πύλη για την ελεύθερη πρόσβαση σε γεωπληροφορίες


Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για τη δημιουργία δικτυακής πύλης υπηρεσιών και ελεύθερης πρόσβασης σε γεωπληροφορίες της χώρας, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο ειδικός γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Αντ. Μαρκόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα, η δικτυακή αυτή πύλη θα είναι κάτω από την κεντρική ιστοσελίδα του ΙΓΜΕ και θα παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στους ακόλουθους τομείς και υπηρεσίες:

- Γεωδεδομένων (Σε διαλειτουργικά πρότυπα, όπως WMS,WFS, WCS του διεθνούς οργανισμού προτύπων OGC)

- Δημιουργίας χαρτών ( Διαφόρων θεματικών χαρτών μετά από εξόρυξη Γεωπληροφοριών από τη Γεωγραφική Βάση)

- Εικονικών περιηγήσεων σε ηφαίστεια της Ελλάδας – Ενημέρωση με καταστροφικά φαινόμενα που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο στην Ελληνική επικράτεια

- Φωτογραφικού υλικού δραστηριοτήτων ΙΓΜΕ – Δημιουργίας αναφορών ( αδημοσίευτες μελέτες ΙΓΜΕ, επιστημονικές παρουσιάσεις).

Σημειώνεται ότι η Διαδικτυακή πύλη Υπηρεσιών – ελεύθερα δεδομένα γεωπληροφοριών ΙΓΜΕ, θα αποτελείται από τα παρακάτω 4 υποέργα:

- Δημιουργία χαρτογραφικού κόμβου ΙΓΜΕ

- Υπηρεσίες εικονικής πλοήγησης

- Υπηρεσίες αναφορών

-Υπηρεσίες διάθεσης φωτογραφικού υλικού ΙΓΜΕ.

econews