Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Το νερό σε ρόλο Big Brother

Ερευνητές στη Δανία διαπίστωσαν ότι αναλύοντας ένα μικρό δείγμα νερού από μια λίμνη μπορεί να αποκαλυφθεί τόσο ο αριθμός των διαφορετικών ειδών που ζουν εκεί, όσο και ο πληθυσμός του κάθε είδους. Ανέπτυξαν μια μέθοδο εντοπισμού του DNA μέσα στο γλυκό νερό, η οποία εμφανίζεται ιδιαίτερα αποτελεσματική και μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην προστασία ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.  

Το DNA στο νερό 

 Επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορία της Δανίας διαπίστωσαν ότι τα είδη που ζουν μέσα ή κοντά στο γλυκό νερό αφήνουν σε αυτό το γονιδιακό τους ίχνος και η ανάλυση του νερού στη συνέχεια μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία τους. Σύμφωνα μάλιστα με τους ερευνητές, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει η καταγραφή των ειδών που ζουν στην περιοχή από όπου έχει ληφθεί το δείγμα νερού γιατί το DNA τους διαφέρει εντυπωσιακά. 

 «Στα δείγματα νερού που αναλύσαμε διαπιστώσαμε ότι το DNA των ζώων διέφερε τόσο όπως εκείνο μιας ενυδρίδας και μιας λιβελούλας. Διαπιστώσαμε ότι η μέθοδος εντοπισμού του DNA που αναπτύξαμε εντοπίζει ένα μεγάλο εύρος ειδών και μάλιστα σπάνιων που ζουν στο γλυκό νερό. Όλα τα είδη αφήνουν ίχνη DNA στο περιβάλλον που κινούνται τα οποία μπορούν να εντοπιστούν μέσα σε ένα δείγμα νερού από εκείνη την περιοχή» υποστηρίζει ο Φίλιπ Φράνσις Τόμσεν, μέλος της ερευνητικής ομάδας. 

 Η μέθοδος, η οποία είναι φτηνή και γρήγορη, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο των ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.