Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Δεν αρκούν οι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος

Στόχος η μετάβαση σε μια κοινωνία ανακύκλωσης 

 Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου που ασχολήθηκε με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος, υπογράμμισε ότι: «Οι νόμοι δεν αρκούν. Αποτελούν ένα αναγκαίο πρώτο βήμα, ωστόσο θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα, που να εγγυώνται την εφαρμογή τους». 

  «Απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από την κυβέρνηση, την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση, με σαφή όμως οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων τους» συμπλήρωσε ο κ. Παπαδήμος. 

 Η αναφορά αυτή του πρωθυπουργού αφορούσε το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης του σημερινού υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο περιελάμβανε τρεις ενότητες με κύριο αντικείμενο την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη δύο κοινοτικών Οδηγιών για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων. Η τρίτη ενότητα περιελάμβανε ρυθμίσεις επί διαφόρων θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος. 

 Ο κ. Παπαδήμος διευκρίνισε ότι ο ποινικός κολασμός των πράξεων και παραλείψεων που συνιστούν προσβολή στο περιβάλλον θα καθοριστεί από την ελληνική έννομη τάξη και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού ποινικού συστήματος, ενώ σε ό,τι αφορά την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο καθορίζεται μια νέα στρατηγική αντίληψη και μια πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων με κύριο στόχο την μετάβαση σε μια κοινωνία ανακύκλωσης με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων. 

 Στη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Παπαδήμος συνεχάρη τον υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, για την εισήγησή του και υπογράμμισε τη σύμφωνη γνώμη του υπουργικού Συμβουλίου, για το ότι το νομοσχέδιο για το περιβάλλον «είναι ιδιαίτερα σημαντικό κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, πράγμα που θα συμβάλει τόσο στην ενίσχυση της οικολογικής δραστηριότητας όσο και στην ανάπτυξη πόρων»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου