Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

Αποτελέσματα Αγροτικού 2012

Aναρτηθήκαν στις 13-01-2012 στο “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” τα αποτελέσματα του Αγροτικού 2012 στο οποίο θα εργαστούν γεωτεχνικοί και τεχνολόγοι για λόγους πρακτικής άσκησης διάρκειας 12 μηνών... 

  Δείτε τα αποτελέσματα ---εδώ---

Πηγή: dasologoi.gr