Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Νέες Δημοσιεύσεις (2012) - "Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4ος Τόμος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φυσικών Πόρων".

Λόγω του στρατιωτικού, μόλις που βρήκα χρόνο τώρα στα τελειώματα, να ανεβάσω και να σας κοινοποιήσω τις 2 τελευταίες δημοσιεύσεις που συμμετείχα, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον τόμο που έβγαλε το τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τίτλο "Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4ος Τόμος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Φυσικών Πόρων".

Παρακάτω σας παραθέτω τις δημοσιεύσεις τις οποίες πατώντας στον τίτλο της κάθε εργασίας θα οδηγηθείτε σε νέο παράθυρο όπου μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εργασίας.

Τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις, καθώς και το πλήρες συγγραφικό μου έργο μπορείτε επίσης να βρείτε στην Ενότητα Publications, στο site μου.Παπαρρίζος, Σ., Αναστασίου, Θ. & Ποτουρίδης, Σ.  2012. Εκτίμηση μέσης ετήσιας εδαφικής απώλειας με χρήση τριών εμπειρικών μοντέλων και τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η περίπτωση των χειμάρρων Τσάι, Βαθύ, Λυκόρρεμα της περιοχής Αλεξανδρούπολης. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4ος Τόμος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, σελ. 229-250, ISBN:978-960-9698-05-4, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα.
Ποτουρίδης, Σ., Ξανθοπούλου, Κ., Παπαρρίζος, Σ. & Μάρης, Φ. 2012. Μοντέλα Διάβρωσης στις Μεσογειακές περιοχές. Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 4ος Τόμος: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, σελ. 251-265, ISBN:978-960-9698-05-4, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου