Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Νέα Δημοσίευση: STREAM FLOW QUANTILE REGRESSION MODELLING USING LAND USE INFORMATION IN THE SPERCHIOS RIVER BASIN (CENTRAL GREECE)

Έγινε δεκτή μετά από κρίση για δημοσίευση στο Carpathial Journal of Earth and Environmental Sciences (IF=1.495) το Paper με τίτλο STREAM FLOW QUANTILE REGRESSION MODELLING USING LAND USE INFORMATION IN THE SPERCHIOS RIVER BASIN (CENTRAL GREECE) 

Fotios MARIS, Kyriaki KITIKIDOU, Spyridon PAPARRIZOS & Simeon POTOURIDIS 
Department of Forestry & Management of the Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, GR-68200 Orestiada, Greece. Corresponding author: Kyriaki Kitikidou 

STREAM FLOW QUANTILE REGRESSION MODELLING USING LAND USE INFORMATION IN THE SPERCHIOS RIVER BASIN (CENTRAL GREECE) 

Abstract: The estimation of flow in river basins is frequently required in hydrological practice and is of great economic significance. This study uses streamflow and catchment characteristic data, including land use information, from the Sperchios river basin (Central Greece) and applies quantile regression modelling. From 100% of the observations, 20% were selected randomly and used for independent testing of the quantile regression. The test observations and observations used for the model development were found to have similar characteristics. The quantile regression method generally provides accurate flow estimates; however, these techniques involve a chance of large errors under particular conditions, and provisions should be made accordingly. 

Keywords: flow estimation; land use; modelling; quantile regression


Την Δημοσίευση μπορείτε επίσης να την βρείτε στην Ενότητα Publications

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου